Contact

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Uiteraard kan er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden om elkaar te leren kennen en om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om u of uw dierbare te ondersteunen of te assisteren.

Ik ben bereikbaar onder telefoonnummer 06- 493 592 04
Indien u mij niet direct aan de telefoon krijgt verzoek ik u mijn voicemail in te spreken zodat ik u zo spoedig mogelijk terug kan bellen.
Ook ben ik via email bereikbaar: info@koesterjedierbaren.nl

Contactformulier

Informatie

Bewijs van goed gedrag

Ik ben in het bezit van een bewijs van goed gedrag. Wanneer u hier informatie over wenst kunt u contact opnemen met mij om het één en ander te bespreken.

Kamer van Koophandel

Kvk nummer 64 016 293

BTWnr-id NL001714431B81

Referenties

Indien u referenties wenst kan ik u in contact brengen met mantelzorgers die  momenteel van mijn diensten gebruik maken.

Klachtenregeling

Wat als er iets niet goed gaat in de begeleiding bij Koester je Dierbaren?

Soms zijn er dingen die niet helemaal goed lopen in de samenwerking tussen client en begeleiding van Koester je Dierbaren. Koester je Dierbaren staat altijd open voor het bespreken van eventuele knelpunten die worden ervaren in de samenwerking met cliënten. Wij leren graag van deze knelpunten en zullen er alles aan doen om aangegeven zaken te verbeteren en eventueel op te lossen. Hiervoor kun je terecht bij Saskia Visser. Zij is te bereiken onder telefoonnummer 06-49359204 of mail info@koesterjedierbaren.nl

Als wij er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van Solopartners waarbij Koester je Dierbaren is aangesloten.

Uitsluitingscriteria

Koester je Dierbaren wil graag van betekenis zijn voor mensen met verschillende
hulpvragen. Wij kijken altijd naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen. Iedereen is voor ons gelijk.
Wij kiezen er echter voor om begeleiding te bieden aan cliënten met Niet aangeboren hersenletsel, Alzheimer/dementie en sommige aspecten van het psychiatrisch ziektebeeld. Hier ligt onze kennis, kunde en ervaring. Belangrijk is dat de begeleiding aansluit bij de hulpvraag.
Uiteraard wordt er in het netwerk gekeken wanneer er sprake is van onderstaande ziektebeelden of er een zorgaanbieder beter aansluit bij uw wensen.

Wij begeleiden geen:

  • Cliënten die afhankelijk zijn van harddrugs
  • Cliënten met diagnose schizofrenie, psychoses of dissociatieve identiteitsstoornis
  • Cliënten met aanzienlijke medische problematiek
  • Cliënten met buitenproportionele agressie

Aan de hand van de intake wordt bovenstaande geverifieerd.