Persoonsgebonden Budget

PGB

“Waarom moeilijk doen als het samen kan”

Werkwijze PGB

Eerst vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats en wordt er besproken wat Koester je Dierbaren eventueel voor u zou kunnen betekenen. Uiteraard wordt er ook gekeken of de klik aanwezig is om goed samen te kunnen werken.

Bij een positief gevoel voor samenwerking van beide kanten worden er gegevens uitgewisseld door middel van een vragenlijst om u of uw dierbare zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
Afspraken worden gemaakt over de duur en de frequentie van begeleiding, op welke manier begeleiding gaat plaatsvinden, wat uw wensen zijn, waar ik rekening mee moet houden maar ook wat uw medische achtergrond is en welke medicatie u gebruikt. Deze gegevens heeft Koester je Dierbaren nodig om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zodat er actie ondernomen kan worden bij bv calamiteiten.

 • Na u, of uw dierbare, een aantal keer te hebben begeleid wordt er door Koester je Dierbaren een zorgplan gemaakt in samenspraak met u en eventueel uw mantelzorger/gewaarborgde hulp (of wettelijk vertegenwoordiger).
  Deze wordt ondertekend door de gewaarborgde hulp, client (of wettelijk vertegenwoordiger) en door Koester je Dierbaren.
  Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats: hoe is het gegaan de afgelopen periode, wat ging er goed, wat ging er minder goed en hoe nu verder.
  Hiervan wordt een verslag gemaakt en ondertekend. Tevens wordt er een nieuw zorgplan gemaakt met eventuele aanpassingen of nieuwe doelen.
  Uiteraard kan ook tussendoor het zorgplan aangepast worden wanneer er belangrijke veranderingen of wijzigingen zijn.
 • Iedere keer als u of uw dierbare wordt bezocht door Koester je Dierbaren zal er een rapportage worden gemaakt zodat achteraf we kunnen zien aan welke doelen er is gewerkt.
 • Ook is het mogelijk om samen met u en uw dierbare een structuurlijst op te stellen zodat u houvast heeft in uw dagelijkse leven wanneer dit noodzakelijk is.

Wekelijks wordt deze structuurlijst samen besproken en wordt het één en ander aangepast wanneer er aanpassingen of wijzigingen zijn.

Mijn motto is:

“Wat zou je doen met een miljoen?”

 

Daarmee bedoel ik te zeggen: “Kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen!”.

Groots denken!

Dan kom je pas tot mooie nieuwe dingen en mogelijkheden.
Voor de één is dat een vakantiereis en voor de ander is dat een ritje naar de oude buurt waar je bent opgegroeid of een visje eten aan het strand.
Uiteraard worden de beperkingen wel in acht genomen om onveilige situaties te voorkomen.

Uitje voor ouderen

Vragen?