Persoonsgebonden Budget

PGB

“Waarom moeilijk doen als het samen kan”

Opstellen van doelen

Bij het persoonsgebonden budget wordt er een zorgplan opgesteld met uitdagingen waar aan wordt gewerkt. Deze uitdagingen worden in overleg met u en eventueel samen met een mantelzorger/hulpverlener opgesteld. De uitdagingen kunnen diverse leefgebieden omvatten zoals bv. woonomgeving, sociale contacten, uiterlijk, financiën, relaties, gezondheid, dagactiviteiten, zingeving enz.

Werkwijze

  • Aan de hand van een vragenlijst wordt er zoveel mogelijk informatie  verzameld. Dit om duidelijk te krijgen welke uitdagingen er zijn.
  • De uitdagingen worden stapsgewijs benaderd en indien nodig aangepast aan de  hand van de  voortgang van de cliënt.

Later vindt er een evaluatie  plaats om te bepalen of de uitdaging is bereikt of aangepast moet  worden. Dit alles vanuit de eigen regie van de cliënt en wanneer dit is  gewenst in samenspraak met de mantelzorger/hulpverlener.

Bovenstaande is  noodzakelijk wanneer men gebruikt maakt van Persoons Gebonden Budget.

 

Mijn motto is:

“Wat zou je doen met een miljoen?”

 

Daarmee bedoel ik te zeggen: “Kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen!”.

Groots denken!

Dan kom je pas tot mooie nieuwe dingen en mogelijkheden.
Voor de één is dat een vakantiereis en voor de ander is dat een ritje naar de oude buurt waar je bent opgegroeid of een visje eten aan het strand.
Uiteraard worden de beperkingen wel in acht genomen om onveilige situaties te voorkomen.

Vragen?