Tarieven

Particulier uurtarief

50,23

Meer informatie

Het tarief is per 1 oktober 2020 € 50,00 per uur inclusief BTW.
Reiskosten, parkeerkaarten, uitjes, entreekaarten en consumpties worden apart aan u doorberekend.

Deze kosten zijn aftrekbaar voor de belasting. Voor meer informatie: Belastingdienst extra gezinshulp

Persoonsgebonden Budget

€ 45.00

Meer informatie

Begeleiding uit het persoonsgebonden Budget  (PGB) is ook mogelijk. Er wordt een zorgplan met doelen opgesteld en later vindt er een evaluatie plaats.
Over het uurtarief van € 45,– wordt geen BTW berekend.

Tarief bij intensieve begeleiding

€ 65.00

Meer informatie

Bij intensieve begeleiding zoals bij gedragsproblematiek of begeleiding bij overlijden, operaties, of bijwonen van euthanasie/begrafenis/crematie met cliënt geldt er een uurtarief van € 60,– euro per uur inclusief BTW

Deze kosten zijn aftrekbaar voor de belasting. Voor meer informatie: Belastingdienst extra gezinshulp

Tarieven mentorschap

Meer informatie

Eenmalige kosten bestaan uit twee delen:

  • Griffiekosten: Deze kosten worden betaald voor het aanvragen van de mentorschap bij de rechtbank. Dit tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bedraagt in 2020 € 83,– (geen Btw verschuldigd)
  • Intakevergoeding: Het bedrag hiervoor wordt bepaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het huidige bedrag is € 676,39 inclusief BTW.

Maandelijkse kosten:

Het mentorschap wordt uitgevoerd door een professioneel mentor. Dit tarief is landelijk vastgesteld in de wettelijke Regeling beloning Curatoren, Bewindvoerders en mentoren.

Deze bedraagt op maandbasis € 119,68 inclusief BTW.

De kosten voor mentorschap kunnen geheel of gedeeltelijk worden teruggevraagd bij de gemeente via de Wet Bijzondere bijstand. Dit kan wanneer u beperkte inkomsten en vermogen heeft.

Kilometervergoeding

€ 0,25/km

Meer informatie

Indien het woon- werkverkeer naar uw huisadres meer dan 10 km is wordt er voor de overige km’s € 0,25 per km doorberekend.
Bij uitstapjes wordt er een km-vergoeding berekend van€ 0,25 per km.

Feestdagentoeslag

50%

Meer informatie

Op feestdagen is er 50% toeslag op het uurtarief.

Sommige tarieven zijn aftrekbaar van de belasting, lees daarvoor  “Meer informatie” onder particulier tarief en tarief intensieve begeleiding.

Vragen?