Professioneel Mentorschap

Onlangs ben ik benoemd door de Rechtbank als professioneel mentor in de zorg. Door deze benoeming kan ik mij nog verder verdiepen in mijn passie: Het vertegenwoordigen van cliënten die dit zelf gedeeltelijk of niet (meer) kunnen.

Wat doet een mentor

Een ruggensteun zijn voor cliënten die moeite hebben om zelf hun belangen te behartigen op het gebied van begeleiding, verzorging, behandeling en verpleging.

 Soms is alleen hulp niet voldoende! Dan is het fijn dat iemand u ondersteunt bij het nemen van belangrijke beslissingen en u vertegenwoordigt  op momenten dat u het lastig vindt om aan te geven wat voor u belangrijk is. 

 Ik bied ondersteuning en sta naast terwijl de regie bij u blijft. Echter kan een professioneel mentor wel beslissingen (tijdelijk) overnemen indien u niet meer in staat bent om dit zelf op een adequate manier te doen. 

 Een mentor wordt aangesteld door de kantonrechter als er geen familieleden of andere naasten zijn die deze taak namens u kunnen uitvoeren. Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering (hulp bij uw financiën)

Wat kunt u van mij verwachten

Wanneer ik door de kantonrechter ben aangewezen als uw mentor verdiep ik mij in u als persoon  en in de dingen die u belangrijk vindt in het leven. Hierdoor ontstaat bij mij een goed beeld van u als persoon zodat ik u goed kan vertegenwoordigen. Ook zal ik eventueel contact zoeken met uw dierbaren om een helder beeld te kunnen krijgen over wie u bent en waar u voor staat.

.Ik zal u met enige regelmaat bezoeken om goed contact te houden. Op welke wijze dit contact plaats gaat vinden is in overleg met u. Dit kan ook via de telefoon of via skype (beeldbellen). Uiteraard zal de  vertegenwoordiging bij overleggen omtrent de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding in overleg en (als u dat op prijs stelt) samen met u worden gedaan.

 Ook zal er jaarlijks verslag worden gedaan aan de kantonrechter om hem/haar te informeren hoe het met u gaat en of er bijzonderheden zijn.

 

Saskia Visser-76

Doelgroep

Volwassen cliënten die in een instelling wonen met de volgende beperking:

 

Alzheimer/dementie

Niet Aangeboren Hersenletsel

Psychiatrische achtergrond

Verstandelijke Beperking

Wie kan er professioneel mentorschap aanvragen:

 

Uzelf

Echtgenote, echtgenoot of levenspartner

De bewindvoerder of de instelling waar u als cliënt verblijft

Familie tot in de 4de graad.

Wat zijn de kosten

De kosten voor het aanvragen van professioneel mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door de rechtbank. Indien er te weinig inkomen of vermogen is, kunt u aanspraak maken op de Wet Bijzondere Bijstand van uw gemeente.

De kosten voor het professioneel mentorschap kunt u vinden onder Tarieven van deze site.

Vragen?